Hasiči Lány

Historie lánského sboru

Historie Sboru dobrovolných hasičů T. G. Masaryka v Lánech

Roku 1881 princ Emil z Fürstenberku, poručík křivoklátského panství, oslovil lánské obecní zastupitelstvo a založil sbor dobrovolných hasičů. Stal se jejím starostou a jeho zástupcem se stal starosta Lán, Jan Breník. Sbor měl 21 členů.

Roku 1921 bylo panství prodáno Československé republice a velitelskou hodnost ve sboru převzal dosavadní zástupce a starosta obce Jan Frolík. V této době se sbor začal více zapojovat do kulturních činností aj. (pořádání plesů, divadlo, dramatické kroužky).

O sbor se také velice zajímal prezident T. G. Masaryk, který podporoval dobrovolnou práci a vážil si každého hasiče. V roce 1926 byl na sjezdu „Hasičské župy č. 67“, se sídlem v Novém Strašecí, jmenován čestným členem a byl také požádán o vedení této župy a o svolení nést jeho jméno, tak vznikl název „Hasičská župa novostrašecká T. G. Masaryka č. 67“. Když zemřel prezident Masaryk, 14. září 1937, doprovodil ho sbor, stejně jako jeho manželku, na poslední cestu na lánský hřbitov. Poté každý rok 14. září zapalovali hasiči „Masarykovu vatru“ (tento pietní akt se koná i dnes).

Osobnosti sboru

zakládající:

princ Emil z Fürstenberka - patron a starosta

kníže Max E. II. z Fürstenberka - velitel

Jan Frolík - podvelitel

Jan Breník - místostarosta

MUDr. Bedřich Schneider - jednatel

Jan Ulrich - pokladník

starostové od roku 1881 do 2016 E. Fürstenberk, J. Breník, A. Douša, J. Krákora, F. Fencl, J. Šnobl, F. Pošmourný, J. Krumphanzl, J. Kučera, Ing. Z. Ešner, F. Linc, JUDr. V. Picka, M. Suchá, JUDr. V. Picka, K. Pošta

velitelé od roku 1881 do 2016 M. Egon II. Fürstenberk, J. Frolík, J. Jelínek, B. Ševčík, J. Husák, J. Pošta, J. Krákora, F. Pošmourný, F. Fencl, V. Vacek, V. Čermák, M. Černý, K. Čermák, V. Matějka, F. Linc, K. Pošta, P. Králíček

Kulturní a společenská činnost lánského sboru

Každoročně pořádá sbor tři akce: V měsíci únoru nebo březnu je to již tradiční hasičský ples, který je hojně navštěvovaný návštěvníky, a také na něj občas zavítá prezident republiky s první dámou. Druhá akce sboru je pietní akt Masarykova vatra, která se zapaluje na počest úmrtí prvního prezidenta T. G. Masaryka, jehož jméno sbor nese. Třetí akce je Valná hromada sboru, která se vždy koná v prosinci. Dalších akcí se sbor účastní jako spolupořadatel, Máje, Dny dětí, akce modelářů, čarodějnice, lampionový průvod, Den plný her, a další. Ve sboru je také kroužek hasičské mládeže, který zaznamenal nejeden úspěch ve svých soutěžních kategoriích.

Zásahová činnost

JSDHO Lány – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lány

Jednotka je zařazena do kategorie JPOIII/1, to znamená výjezd do 10 min. od povolání k zásahu s družstvem.

Technické vybavení lánského sboru

Ve svých začátcích byl sbor vybaven ruční pístovou stříkačkou, na každé straně pumpovali čtyři hasiči a byla tažena párem koní. V roce 1944 byl sbor vybaven první motorovou stříkačkou firmy Holeček.

Po roce 1945 zakoupil sbor své první auto. Byl to německý, vzduchem chlazený terénní osmiválec posazený do písmen V, značka vozidla Steyer Daimler. Toto vozidlo bylo ve sboru až do konce 70. let.

Roku 1962 bylo vozidlo na příkaz vyměněno za vyřazené vozidlo z armády Tatra 805. Bylo to nákladní jednotunové auto poháněné osmiválcovým motorem T-603.

V průběhu 50. let vlastnil sbor stříkačku PPS-8 osazenou dvoutaktním motorem Minor, po roce 1960 získal stříkačku DIS-16. Ta sloužila u sboru jen krátce a na počátku 80. let získal sbor stříkačku PPS-12, kterou vlastní dodnes. Je opatřena motorem Škoda 1203.

Do roku 1990 sloužila u sboru Tatra 805, v tomto roce byla vyřazena a následujících šest let používal sbor k tahání techniky obecní multikáru a soukromé vozidlo jednoho z členů sboru „Praga RND“.

Až přišel rok 1996, tehdy sbor slavil 115. výročí založení, a dostal od obce cisternový vůz Š 706 RT – Cas 25, o rok později dostal sbor za pomoc při stavbě voliér pro bažantnici na Amálii od lesní správy Lány vysloužilý vůz sovětské výroby značky UAZ. Tento vůz, původně používaný jako mikrobus byl zrekonstruován a používán až do roku 2000. Tohoto roku byl prodán a koupen nový vůz AVIA Furgon. Vůz byl zgenerálkován a byl vybaven jako zásahové vozidlo k dopravním nehodám. Vybavení: vysokotlak, elektrocentrála, stříkačka PPS-12, a příslušenství. Tento vůz sloužil až do roku 2003, kdy byl vyřazen pro technickou závadu. Na podzim roku 2003 zakoupil sbor vůz Mercedes D 100, který byl opraven a složil jako dopravní automobil při převozu osob.

Na konci roku 2003 dostal od profesionálních hasičů Tatra 148 - CAS 32. Na jaře 2004 dostal sbor od státu vyřazené armádní vozidlo Liaz K-101 CAS 25. Poté byl prodán cisternový vůz Š 706 RT – Cas 25 jinému dobrovolnému sboru.

V roce 2011 dosloužil po technické stránce vůz Mercedes D 100 a byl odvezen na ekologickou likvidaci. Ještě v ten samý rok získal sbor vůz VW Transportér T5 od Letiště Praha a.s., kde vozidlo sloužilo ostraze letiště.

V roce 2015 obec rozhodla o prodeji vozidla Liaz z důvodu zhoršování se technického stavu vozidla, prodej byl uskutečněn květen 2016. V březnu 2016 zakoupila obec vozidlo CAS 32 Tatra 815.

Celá jednotka je vybavena profesionálně na zásah a sbor vlastní dva cisternové automobily, dopravní automobil, dvě stříkačky PPS 12, dále dvě PPS 8, elektrocentrálu Heron, dvě motorové pily Stihl, dvě plovoucí čerpadla, dvě kalová čerpadla, rozbrušovací pilu Partner, dýchací techniku Scott-Sabre, lezeckou výbavu, výbavu na zásah při povodních a další potřebné vybavení pro vykonávání jakéhokoliv zásahu.